Překlady a tlumočení

obecné texty, odborné texty, úřední dokumenty (bez soudního ověření), korektury ruských textů, tlumočení.

Obchodní angličtina / ruština

Obchodní angličtina a ruština  je určena pro podnikatele, manažery a asistenty. Výukový plan bude zohledňovat témata jako jsou: etiketa,...

Příprava na PET, FCE A CAE

Cambridgeské zkoušky jsou uznávány po celém světě. Nabízím přípravu k nejžádanějším z nich: PET, FCE a CAE. PET  (Preliminary English Test) ...

Příprava na maturitu AJ, RJ

Příprava na maturitu je určena pro studenty, kteří by si rádi zlepšili v oblasti anglické či ruské gramatiky, nebo...

Výuka ve firmě

Výuka ve firmě je určena, jak pro skupiny, tak i pro jednotlivce. Tuto formu studia lze využit, jak pro...

Individuální výuka

Individuální výuka je nejlepším způsobem, jak nejrychleji docílit pokroků v studiu jazyka. Sami si stanovíte tempo výuky i oblasti,...