Výuka ve firmě

Výuka ve firmě je určena, jak pro skupiny, tak i pro jednotlivce. Tuto formu studia lze využit, jak pro všeobecný, tak i úžeji zaměřený jazykový rozvoj. Výukový plán bude zohledňovat Vaše osobní i profesní požadavky od studia angličtiny s ohledem na Váš pracovní rozvrh.

 

Cena:

Individuální výuka – 300,- Kč/ jedna vyučovací hodina (45min)

Skupinová výuka – dle dohody.