Příprava na PET, FCE A CAE

Cambridgeské zkoušky jsou uznávány po celém světě. Nabízím přípravu k nejžádanějším z nich: PET, FCE a CAE.

PET  (Preliminary English Test)  – odpovídá úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tato zkouška je určena pro osoby, které ovládají angličtinu na středně pokročilé úrovní a chtějí prokázat svou schopnost každodenní komunikace v angličtině s rodilými mluvčími či cizinci;

FCE (First Certificate in English) – znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tato zkouška je určena pro studenty na pokročilé úrovni užívaní angličtiny a je určena pro osoby, které hodlají pracovat či studovat v anglicky hovořícím prostředí. Přípravný kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby, vylepšení schopností studenta vést rozhovor v různých situacích a vyjadřování vlastních postojů a názorů v diskuzi;

CAE (Certificate in Advanced English) – tato zkouška ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška CAE je určena pro osoby, které používají angličtinu na pokročilé úrovní. Je uznávána většinou britských univerzit jako doklad o  způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Přípravný kurz prohloubí schopností studenta svobodně zacházet s jazykovými strukturami v angličtině.

Možná individuální i skupinová výuka.

 

Cena:

Individuální výuka – 300,- Kč/ jedna vyučovací hodina (45min)

Skupinová výuka – dle dohody.