top of page
Wooden Alphabets_edited_edited_edited.jpg

Příprava na
Cambridgské zkoušky

Cambridgské zkoušky jsou uznávané po celém světě. Nabízím Vám pomoc v přípravě na ty nejvíce žádané: PET, FCE a CAE.

PET  (Preliminary English Test)  – odpovídá jazykové úrovni В1 jak je definována Společným evropským referenčním rámcem. Tato zkouška je určena osobám, které ovládají angličtinu na středně pokročilé úrovni a chteji potvrzení, že jsou schopni běžné konverzace v anglickém jazyce s rodilými mluvčími i cizinci.

FCE (First Certificate In English) – odpovídá jazykové úrovni В2 jak je definována Společným evropským referenčním rámcem. Tato zkouška je určena osobám, které ovládají angličtinu na pokročilé úrovni a chtěli by pracovat nebo studovat v anglicky hovořícím prostředí. Výuka se zaměří na rozvoj slovní zásoby, zlepšení schopností studenta vést rozhovor v různých situacích a vyjadřovat vlastní názory v diskuzích.

CAE (Certificate In Advanced English) – odpovídá jazykové úrovni C1 jak je definována Společným evropským referenčním rámcem. Zkouška CAE je určena osobám, které ovládají angličtinu na pokročilé úrovni. Tato zkouška je uznávaní většinou britských univerzit, jako dokument dokazující schopnost studovat obory vyučované v anglickém jazyce. Přípravný kurz prohloubí znalostí studenta a rozvine schopnost volně ovládat jazykové struktury anglického jazyka.

Výuka je možná ve skupině či individuálně.

Cena:

Individuální výuka - 400,- Kč/ akademická hodina (45 min).

Skupinová výuka - dle domluvy.

bottom of page