top of page
Wooden Alphabets_edited_edited_edited.jpg

О мне

Jsem zkušený filolog/lektor angličtiny a ruštiny. Mám titul Mgr. v oboru "Anglický jazyk a literatura". Výuce anglického jazyka se věnují již přes 30 let. Od roku 1996 působím v České republice. Pravidelně se účastním vzdělávacích programů pro učitele, abych při hodinách reflektovala aktuální trendy ve výuce a mohla nabídnout studentům nejefektivnější cestu k dosažení jejích jazykových cílů.

Vyučují obecnou a obchodní angličtinu a ruštinu.

Vyučují dospělé i děti.
Nabízím služby překladatele, tlumočníka a korektora textů v ruském jazyce.

bottom of page